İnsan Kaynakları Formu

KİŞİSEL BİLGİLER


*
*
*
*
*
*
*
*

EĞİTİM BİLGİLER


İlköğretim
Lise


Üniversite
Yüksek LisansKURS / SERTİFİKA BİLGİLERİ


1.

 

 
2.

 

 


İŞ / TECRÜBELERİ

( Son çalıştığınız iş yerinden başlayarak )

1.2.
YABANCI DİL BİLGİLERİ

Yabancı Dil

Yabancı Dil


KULLANILAN BİLGİSAYAR , PROGRAM BİLGİLERİ


1.

2.

3.


 

Yukarıda verdiğim bilgilerin tamamen doğru olduğunu, işe kabul edildiğim takdirde bu
bilgilerden birinin veya tamamının yanlış çıkması durumunda hiçbir hak talep etmeden
Kurumunuzdan ayrılmayı ve bu nedenle Kurumunuzun maruz kalabileceği zarar veya
ziyanı tamamen ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

GÖNDER